Joomla 3.3 içerikleri PDF olarak kaydetme

Joomla 3.3 hakkında genel bilgiler
Cevapla
abdulkadirlevent
Site Admin
Mesajlar: 24
Kayıt: Pzr Oca 19, 2020 4:27 pm

Joomla 3.3 içerikleri PDF olarak kaydetme

Mesaj gönderen abdulkadirlevent »

Joomla 3.3 içerikleri PDF olarak kaydetmek için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır...

1--
http://sourceforge.net/projects/tcpdf/files/ adresinden
http://sourceforge.net/projects/tcpdf/f ... p/download dosyasını indirin...

2--
indirdiginiz zip dosyasının içindeki tcpdf klasörünü joomla libraries klasörünün içine yükleyin.. libraries/tcpdf

3--
libraries/joomla/document klasörünün içindeki html klasörünü kopyalayın ve aynı dizine yapıştırın klasörün adını pdf olarak değiştiirin.
libraries/joomla/document/pdf klasörünün içindeki html.php dosyasının adını pdf.php olarak değiştirin

4--
pdf.php dosyasını açın içindeki tüm kodları silin ve aşağıdaki kodları yapıştırın.

Kod: Tümünü seç

<?php

require_once(JPATH_LIBRARIES.'/joomla/document/html/html.php');

jimport('joomla.filesystem.file');

require_once(JPATH_LIBRARIES.'/tcpdf/examples/tcpdf_include.php');

require_once(JPATH_LIBRARIES.'/tcpdf/tcpdf.php');

define ('PDF_HEADER_STRING2', "Abdulkadir LEVENT - leventler.com\nwww.leventler.net");

class JDocumentpdf extends JDocumentHTML{

	private $engine = null;
	private $name = 'Leventler';

	function __construct($options = array()) {
		parent::__construct($options);

		//set mime type
		$this->_mime = 'application/pdf';

		//set document type
		$this->_type = 'pdf';

		if (!$this->iniMyPdf()) {
            //JError::raiseError(500, 'PDF kütüphanesi Bulunamadı...');
			echo('<b>HATA!</b> PDF kütüphanesi Bulunamadı...');
		}
	}

	protected function iniMyPdf() {

   $file = JPATH_LIBRARIES.'/tcpdf/tcpdf.php';

    if (!JFile::exists($file))
    {
     return false;
     } 

    require_once($file);
		$this->engine = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);
		return true;
	}

	public function setName($name = 'Leventler') {
		$this->name = $name;
	}

	public function getName() {
		return $this->name;
	}

	function render($cache = false, $params = array()) {
		$pdf = $this->engine;
		$data = parent::render();

		$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
		$pdf->SetAuthor('Abdulkadir LEVENT');
		$pdf->SetTitle('Leventler Asansör');
		$pdf->SetSubject('Abdulkadir DENEME');
		$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');

		// set default header data
		$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, 'Abdulkadir LEVENT', PDF_HEADER_STRING2);

		// set header and footer fonts
		$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
		$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));

		// set default monospaced font
		$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

		// set margins
		$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, 27, PDF_MARGIN_RIGHT);
		$pdf->SetHeaderMargin(5);
		$pdf->SetFooterMargin(10);

		// set auto page breaks
		$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, 15);

		// set image scale factor
		$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

		// set some language-dependent strings (optional)
		if ( @ file_exists(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php')) {
			require_once(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php');
			$pdf->setLanguageArray($l);
		}
		// ---------------------------------------------------------
		// set font
		$pdf->SetFont('dejavusans', '', 10);
		// add a page
		$pdf->AddPage();

    $pdf->writeHTML($data, true, false, true, false, '');
    $pdf->lastPage();

         // tarayıcının dosyayı direk indirmesini istiyorsanız bu satırı kullanın
        //$pdf->Output($this->getName, 'D');

        //dosyayı tarayıcı indirmeden açsın istiyorsanız bu satırı kullanın 
		$pdf->Output($this->getName, 'I');
		return '';
	}
}
5--
/components/com_content/views/article/ klasörünün içindeki view.html.php dosyasını kopyalayın aynı dizine yapıştırın adını view.pdf.php olarak değiştirin.

Artık içerikleri pdf olarak kaydetmeye hazırız
şimdi sıra menülere pdf kaydetmek için linkleri eklemeye geldi

6--
components/com_content/helpers/icon.php dosyasını açın ve aşagıdaki kaodları ekleyin

Kod: Tümünü seç

	public static function pdf($article, $params, $attribs = array(), $legacy = false)
  	{
		$uri   = JUri::getInstance();

		$base   = $uri->toString(array('scheme', 'host', 'port'));

		$link   = $base . JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($article->slug, $article->catid), false);

		$url   = $link.'?tmpl=component&format=pdf';

    $text = JHtml::_('image', 'system/pdf_button.png', ' Pdf '.JText::_('JSAVE'), NULL, true).' Pdf '.JText::_('JSAVE');
    
		$output = JHtml::_('link', JRoute::_($url), $text);

		return $output;
	}
7--
/layouts/joomla/content/icons.php dosyasını açın ve aşagıdaki kaodları <ul class="dropdown-menu"> ---- </ul> kodlarının arasına ekleyin.

Kod: Tümünü seç

            <?php /* -------PDF LINK---------------  */ ?>

              <li class="print-icon"> <?php echo JHtml::_('icon.pdf', $displayData['item'], $displayData['params']); ?> </li>

            <?php /* -------PDF LINK---END---------  */ ?>
şimdi içerik menü bu şekilde olmuş olmalı.
pdf_button_ekle1.png
bu menü ile artık tüm makale ve diger içeriklerinizi pdf olarak kaydedebilirsiniz.....

Umarım faydalı olmuştur...

Joomla 3.3 te denenmiş sonuç başarılı olmuştur.

NOT: Joomlayı güncellerseniz bu işlemleri tekrar baştan yapmanız gerekebilir güncellemeden önce yedeklerinizi almanızı tavsiye ederim...

SAYGILAR....
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Cevapla