Kanûnî Sultan Süleyman merhum, Topkapı Sarayı’ nın bahçesindeki ağaçlarda mebzûl miktarda 

karınca görülmesi üzerine, kurtulmak için çare araştırır ve ağaçların gövdelerine ve diplerine kireç tatbik edilirse meselenin çözüleceğini öğrenir.

Fakat ilim ehlinden izin almadan yapmak istemez ve Zenbilli Ali Efendi’ ye meseleyi sorar.

Dırahtı ger sarmış olsa karınca
Zarar var mı karıncayı kırınca

Cevap benzer şekilde gelir Zenbilli’ den:

Yarın Hakkın divanına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca.

Not :

Dıraht : Ağaç

Ger : Eğer